Ariadne A. freelancer experto en Inglés, Francés

Ariadne A.

Always forward.

0 / 5

Brasil

Redacción y Traducción

Habilidades (Máximo: 3)
Sobre mí
Sou estudante de Publicidade e Propaganda, técnica em química ambiental, amante das letras, idiomas e culturas. Busco oportunidades para me desenvolver como criadora de textos ou tradutora: uma entrada no mercado de trabalho e chance de crescimento pessoal.

I'm a Advertising and Publicity student, technician in environmental chemistry, lover of letters, languages and cultures. I search for opportunities to improve myself as a text creator or a translator: an openning to the work world and a chance of personal growing.

Rankeado: No está rankeado

Último login: Hace un año

Registrado: Hace 2 años