Montse T. freelancer experto en Administrador de Office, Contabilidad, Creatividad y Talento

Montse T.

Técnico Superior en Administración y Finanzas

0 / 5

España
Valor hora:

30,00

Finanzas y Negocios

Sobre mí
Persona responsable, organizada, comprometida, creativa. Capacitada para realizar bases de datos utilizando las herramientas de office, tablas dinámicas para comparar distintos datos.
Capacitada para transcribir en texto gravaciones de voz, etc.
Estudios de Administración y Finanzas, experiencia como administrativa contable y como administrativa de otras tareas variadas.

Formació:

REGLADA

2006    CFGS d’Administració i Finances (2000 hores)
IES Agustí Serra i Fontanet
2004    Batxillerat Científic
IES Ferran Casablancas

COMPLEMENTÀRIA

2014    Curs d’anglès bàsic
2012    Curs d’Excel 2010
2011        Curs de la nova llei de Protecció de dades
2011            Curs d’Excel 2007 avançat
2011    Curs Gestió de Recursos humans
2010     Paquet Office 2007 (475 hores)
Historia laboral
2015 – Actualment Administrativa Gestor de Fraude
Vueling

Funcions:
•    Anàlisis exhaustiu de frau, amb el programa CyberSource i utilitzant també el programa de reserves SkySpeed. Una vegada analitzada la reserva, si es tracta de un frau, buscar relacionats per evitar retrocessos bancaris. I, posar les dades a llista negativa. Entre altres procediments a realitzar.
•    Col·laboració amb la policia via email, facilitant informació de la reserva relacionada amb la targeta del denunciant.
•    Repudis als bancs, gestió de propostes de retrocessos, anàlisis del mateix, i si es tracta de morositat del client, però no de frau, enviament de cartes amb les probes necessàries per evitar que això vingui com retrocés bancari. I, evitar així la multa per retrocessos.
•    Creació d’informes, amb els seus respectius gràfics i taules on s’analitzen comparatives per mesos, per anys, per tipus d’incidència, per tenir un control exhaustiu del frau que ens arriba, les disputes que fem, i d’aquestes les que finalment no ens carreguen al compte i les que sí.
Assoliments: Creació d’Informes varis per analitzar resultats. Creació d’eina amb Access, per automatitzar cartes als bancs.

Gener 2008 - Octubre 2012  Administrativa Comptable
Rulmeca España. Santa Perpetua de la Mogoda.

Funcions:
•    Gestió de cobraments i pagaments mitjançant rebuts, transferències, confirmings, pagarés, xecs i lletres de canvi.
•    Facturació, amb tot el que implicava (albarans, ensobrar, enviar el que era per e-mail i el que no per correu postal, arxivar després les factures i els albarans)
•    Gestió de morositat utilitzant eines com Access per realitzar una base de dades i taules dinàmiques i macros amb Excel per saber com tractar cada client i el estat del cobrament de cadascun, vaig realitzar també una base de trucades enllaçada a la base de dades original i vaig encarregar-me també de gestionar  l' Atradius (assegurança morositat).
•    També m’encarregava de comptabilitzar les factures de clients i de proveïdors, de l’arxiu d’aquestes i dels albarans, aquests últims prèviament associats a les factures i puntejats amb la factura, si la oferta no coincidia amb la factura també m’encarregava de trucar al proveïdor per reclamar la diferència, sempre amb el vist i plau del gerent de compres.
•    Ajudava també a la meva superior a elaborar l’ intrastat mitjançant una taula    d’ Excel que vaig dissenyar jo mateixa per enllaçar els codis de l’ intrastat amb els codis de la comptabilitat. També vaig col·laborar als informes del Rapport. 
•    Control d’arxiu del departament d’Administració (escriptures, albarans, factures, bancs, etc.)
Febrer 2007 - Gener 2008  Auxiliar Administrativa
Transports i Excavacions Ribera, S.A.

Funcions:

•    Portava les despeses d’un dels caps d’obra, fent bases de dades amb Excel i Access, taules dinàmiques i macros.
•    Preparava documentació de seguretat i salut per als operaris
•    Preparava les dietes
•    Gestionava l’arxiu de la maquinaria i dels operaris interns i externs de l’empresa, amb ajuda d’una base de dades i numeració a l’arxiu
•    Control d’hores treballades de cada treballador a cada obra
•    Col·laborava en la preparació de les nòmines impreses per ser entregades als operaris
•    Atenció al telèfon, control de trucades i de fax enviats amb l’ajuda de l’ Access
Assoliments: Creació d’eines informàtiques (Excel i Access) per millorar el control de les despeses de les obres, el control d’arxiu, de trucades i de fax.

Juny 2006 – Desembre 2006  Administrativa Comptable
Monterde Habitat, S.L.

Funcions:        
•    Portava la comptabilitat de tres empreses petites i una més gran
•    M’encarregava de la facturació
•    Atendre al telèfon
•    Atendre les visites
•    Ordre i neteja de la oficina
•    Programació agendes
•    Feia també els contractes de compravenda
•    Feia els informes dels locals
•    Feia també gestions a hisenda, tràfic, entre altres organismes.
•    Era la secretaria personal del Gerent de l’empresa i havia de fer totes les tasques que ell m’encomanava a més de les que ja tenia com a pròpies.
Assoliments: Creació de programa de facturació amb l’ Access

Juny 2005 – Juny 2006 Auxiliar Administrativa en pràctiques
Casajuana & Forns Auditores, S.L.

    Funcions:

•    Col.laborava en dependència del Sr. Forns i feia les tasques que ell m’encomanava, normalment era quadrar taules dinàmiques amb les bases de dades enviades pel client. I també realitzava les macros per anar d’unes taules a unes altres, o per seleccionar el rang a imprimir.
•    També realitzava els balanços i els ratis amb la informació que el client ens donava i les plantilles que teníem, feia els nous exercicis i mirava que tot quadrés.
•    Arxiu i enquadernació, realitzant les tapes oportunes de cada informe

Març 2004 – Juny 2005 Auxiliar Administrativa en comptabilitat
GRD Assessors, S.L.
    
Funcions:

•    M’encarregava del departament comptable i fiscal, comptabilitzant les factures de proveïdors de les empreses que teníem com a clients.
•    Era també comodí, vaig estar tramitant (anant a hisenda, seguretat social, OTG..)
•    Vaig estar també a recepció cada vegada que hem van requerir.

Rankeado: No está rankeado

Último login: Hace 2 años

Registrado: Hace 2 años