Webservice - Token facebook

Método de pago: Verificado


Trabajando
Descripción:
Facebook, webscrapping
Desenvolver um webservice (preferencialmente em JAVA), que através de web scrapping ao Facebook Mobile, obtenha um token facebook para um utilizador e password facebook.
O token deverá ser para acesso a das seguintes funcionalidades:
1.Last feeds
2.Post
3.
Write on friends wall
4.Notifications
O webservice deverá ser síncrono (pedido – resposta). No pedido será informado o utilizador e password.
Como resposta deverá ser obtido o token e a data e hora de validade do mesmo.

Abierto

Presupuesto

1

Propuestas

1

Freelancers interesados

Publicado: Hace 4 años

Plazo: 2 días

Crea tu propio proyecto

¿Buscas un freelancer para realizar un proyecto similar? Crea tu propio proyecto y recibirás ofertas de los mejores freelancers.


Freelancers que ya aplicaron para este trabajo

Cris S. Desenvolvedor de software back-end e front-end. + detalles